Foto ovan:  Olof Plym Forshell. Övriga bilder av Mauro Rongione.
Emilie Bergman, Marie Eriksson, Olof Plym Forshell och Mauro Rongione samverkar.
Stockholms kulturbyrå gillar teamwork.
Plym&Bergman >>> och Mauro Rongione >>>

Musikern Dominique Mbaye räddar liv, ordnar med dricksvatten och utveckling >>>
Vi berättar, gör reportage.
Lyfter fram med story telling.
Manus. Presentationer. Rapporter.
Från forskning till fritt flygandes fantasi.
Gestaltar med skådespel. Musik.
Film. Foto. Text.

Rörligt eller stilla. Han tar det.
Just nu. Där. Mauro Rongione.
FOTO_MAURO_R_PORTRA_0029
Förmedlar. Förtydligar. Lyfter fram.
FOTO_MAURO_R_PORTRA_0048
 OK, säg att du har ett projekt
som behöver dokumenteras.
Fakta och budskap behöver få form.
Innehåll och hölje
kräver
pedagogisk finess.
Hur ska du få till det?
Ring oss.

 Eller det kanske är
en konferens på gång?
Engagerande
och
kunniga föredragshållare
räcker inte alltid.
För att få igång deltagare
och starta
en konkret process
– testa gestaltande drama.
Vi har allt som behövs.